Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Folga
folga, -gues
(Posverbal de folgar.)
 1. s. f. ant. Diversió, entreteniment.
 2. inus. Temps durant el qual u no treballa.
  1. Interrupció del treball com a mida de pressió per a reivindicar o manifestar protesta.
  2. Folga a la japonesa, la que fan els treballadors aumentant la producció i creant un excedent de producció que perjudica a lempresa.
  3. Folga de braços plegats, la que es fa estant en el lloc de treball pero sense treballar.
  4. Folga de zel, fer descendir el rendiment o la producció treballant lentament i aplicant meticulosament totes les disposicions reglamentàries.
  5. Folga general, la que afecta a tots els treballadors de tots els sectors.
  6. Folga de fam, abstinència total de prendre aliments per a commoure al patró, a la direcció o a un organisme.
  7. Folga salvage, la que es produïx per sorpresa i sense avís previ.
  8. Folga revolucionària, la que es fa per motius polítics i no laborals.
observacions/documentació: La paraula folga com a interrupció del treball com a mida de pressió apareix en els diccionaris valencians de Carles Ros de 1764, en el de Just Pastor Fuster de 1827, en el de Josep Escrig de 1851, en l’Escrig-Llombart de 1887 o en el de Lluís Fullana de 1921, entre molts atres fins a l’actualitat.
Buscar Folga en:
 • Folga coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de folgar
  • la 2ª persona d'imperatiu de folgar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: enfolgat i folgat.