Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Costums
costum, -ms
(Del llatí vulg. costūmen, var. de consuetūdĭne, mat. sign.)
    1. s. f. Forma habitual dactuar establida per tradició, per un llarc us o per la repetició; hàbit.
    2. Ser costum, ser modo usual dobrar o actuar.
    3. Tindre costum o de costum, fer una cosa freqüentment, en regularitat o repetitivament.
    4. Prendre una costum, adquirir una rutina o un hàbit.
  1. plr. Conjunt dactes humans: unes males costums i acabarà malament.
  2. Dret. Manera dactuar tradicional duna nació, poble, comunitat, etc., que es basa en lus impost per les generacions anteriors.
observacions/documentació: Si be antigament era forma masculina, hui és generalment femenina.
ref. La costum fa llei. Més val matar un home que llevar una costum. Atres temps, atres costums.
Buscar Costums en: