Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Conservador
conservador, -ra, -rs, -res
  1. adj. m. Que es pot conservar o sha de conservar.
conservador, -ra, -rs, -res
(Del llatí conservātōre, mat. sign.)
  1. adj. m. Que conserva.
  2. Persona que la missió de custodiar o conservar una entitat, un local, etc.
  3. Tècnic encarregat de custodiar, catalogar i vigilar un museu o archiu, el patrimoni històric...
  4. ant. Estalviador, que conserva els diners o uns atres bens.
  5. Que idees polítiques contràries als canvis i al progrés.
  6. adj. Relatiu o pertanyent als conservadors o als seus partits.
Buscar Conservador en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.