Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: museu
museu, -us
  1. s. m. ant. En els palaus reals, encarregat de custodiar i administrar els comestibles dels reis.
museu, -us
(Del llatí museum, mat. sign.)
  1. s. m. Local a on se guarden, mantenen, exponen i estudien diferents coleccions de diversa naturalea com obres dart, ciències naturals, història
Buscar museu en:
  • museu coincidix en:
    • la 2ª persona del plural del present de subjuntiu de musar
    • la 2ª persona del plural del present d'indicatiu de musar
    • la 2ª persona del plural d'imperatiu de musar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.