Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Canella
canella, -lles
  1. s. f. var. ort. ant. V. canela (ciri).
canella, -lles
(Del llatí cannĕlla, canyeta.)
  1. s. f. Tíbia o os prim i llarc de la cama i la part més prima desta.
  2. Espècie que es trau de la corfa aromàtica de les plantes de lespècie Cinnamomum Zeylanicum, susa per a cuinar, ya siga en rama o mòlta.
  3. Color terrós rogenc característic de dita corfa.
Buscar Canella en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: canela i canellada.