Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Call
call, -lls
(De l’hebreu kahal, assamblea, sinagoga.)
  1. s. m. ant. Barri a on vivien els judeus.
call, -lls
(Del llatí callum, mat. sign.)
  1. s. m. Durícia que es forma en mans, peus, colzes o unes atres parts del cos per lefecte de la pressió sobre la pell.
  2. Call de ferradura, extrem duna ferradura.
Buscar Call en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: cal.