Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Assot
assot, -ts
(De l’àrap as-saut, mat. sign.)
    1. s. m. Instrument compost per una vara que en un extrem una o més tralles, correges o cordes i que servix per a assotar o pegar a animals o persones.
    2. Cordes o correges en nucs o punches en les que es flagellava o assotava als delinqüents.
  1. Colp pegat en un assot.
  2. plr. Pena imposta als delinqüents i que consistia en recebir determinat número dassots.
  3. fig. Calamitat constant: Lassot de la sequia que patixen alguns països. Lassot de la pesta durant lEdat Mija.
ref. L’assot i la ferradura, la ferradura i l’assot fan anar al macho altrot i la collita madura, i fan la palla menuda.
Buscar Assot en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: açot.