Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Apoderar
apoderar
Flexió verbal »
(De a- 1 i poder.)
  1. v. tr. Donar poders una persona a una atra per a que la represente.
  2. refl. Fer-se amo dalguna cosa, dominar-la, ocupar-la: Els enemics shan apoderat de diferents ciutats. Un equip sha apoderat de la pilota i no la solta.
  3. refl. ant. Encabotar-se en una idea.
  4. ant. Fer poderós, donar poder.
Buscar Apoderar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.