Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Gafarró.

gafarró, -ons
(De gafar, forma antiga de agafar.)
s. m. Pardal cantador pertanyent a la família dels fringílits (Fringilla serinus). Solen ser inferiors als 16 centímetros de llarc, de color verdenc i en taques de color, generalment negre, en les ales i en la coa. El seu cant és paregut al del canari. En alguns països se comercialisa com a animal domèstic. // fig. local. Bufa, borrachera. // fig. i coloq. Persona menuda o molt jove i encara inexperta. // fig. i coloq. Lladre. // fig. i coloq. plr. Diners. // fig. local. Persona que du mala sòrt.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: gafaró.