Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Pesseta.

pesseta, -tes
(dim. del cast. peso, moneda.)
s. f. Moneda espanyola que era l’unitat monetària i es dividia en cent cèntims. // Pesseta columnària, moneda que valia cinc reals i que duya gravat l’escut real entre dos columnes. // plr. Diners, riquea. // Pesseta cansalada, ant. Tallada de cansalada quadrada i d’un pes aproximat d’una lliura.
ref. Salut, pessetes i força en les castanyetes. Salut i pessetes, que lo demés són punyetes.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.