Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Pesseta
pesseta, -tes
(dim. del cast. peso, moneda.)
  1. s. f. Moneda espanyola que era lunitat monetària i es dividia en cent cèntims.
  2. Pesseta columnària, moneda que valia cinc reals i que duya gravat lescut real entre dos columnes.
  3. plr. Diners, riquea.
  4. Pesseta cansalada, ant. Tallada de cansalada quadrada i dun pes aproximat duna lliura.
ref. Salut, pessetes i força en les castanyetes. Salut i pessetes, que lo demés són punyetes.
Buscar Pesseta en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.