Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Llenya.

llenya
(Del llatí lĭgna, mat. sign.)
s. f. Part dura o llenyosa dels vegetals que es talla i es destina a fer fòc. // Fer llenya, arreplegar llenya, tallar-la d’arbres o d’arbusts o trossejar-la. // fig. Acte de donar o rebre colps forts: Quan no es portava be duya llenya. // Llenya al bombo, loc. Se diu animant a seguir fent una cosa en més força o interés encara. // Tirar llenya al fòc, loc. Estimular o fomentar les discussions o baralles aportant nous motius de discòrdia.
ref. Llenya seca no fa fum. Terra a on hi haja molta llenya, no habites en ella. Dels pobles a on se crema molta llenya, fugir pronte. La llenya del fuster, no aplega al carrer; i la del manyà, ni aplega ni aplegarà. A la llenya torta, busca-li la volta. Llenya verda, bon montó. Llenya verda, molt de fum; llenya seca, bona llum. La llenya calfa dos voltes. Llenya en ell, que és mesell. Qui fa llenya en mal lloc, l’ha de traure al coll.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: llenyada.