Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: torrada
torrada, -des
  1. s. f. Acte i efecte de torrar.
  2. Menjar fet en aliments torrats: Hui almorsarem una torrada de chulles.
  3. Tros de pa torrat al qual se li pot estendre manteca, oli, mel...
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
torrat, -ada, -ts, -ades
  1. adj. m. Se diu duna cosa la superfície de la qual sha cremat.
  2. coloq. Dormit profundament.
  3. coloq. Begut, borracho.
Buscar torrada en:
  • torrada coincidix en:
    • el participi femení singular de torrar
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)