Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: borracho
borracho, -cha, -os, -ches
(De possible orige mossàrap valencià, relacionat en l’àrap marraixa.)
  1. adj. m. Persona que alterades les seues percepcions a causa de lalcohol. Les formes cultes sinònimes són embriagat, ebri o ebriac, i les populars són begut, bufat, cep, mamat, pirri...
  2. V. coet borracho.
  3. El borracho, dialect. i coloq. El número norantaú (91) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
observacions/documentació: Coloquialment també existixen les formes: bufat, borracho, madur, pipat, pirri, pet, trompa, banyat, buf, crapulat...
ref. Al borracho fi, primer aigua i en acabant vi.
Buscar borracho en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.