Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: taca
taca, -aques
(D’orige incert, cf. el fr. tache, l’it. tacca i el cat. taca.)
  1. s. f. Marca o senyal que fa una cosa, embrutant un cos en un color diferent al seu color general.
  2. fig. En sentit moral, lo que danya la reputació, la dignitat, la purea...
  3. Taca solar, part del sol més fosca que el restant.
  4. Escampar-se com una taca doli, loc. Estendres una cosa poc a poc.
ref. Més val taca de vi que de borracho.
Buscar taca en:
  • taca coincidix en:
    • la 2ª persona d'imperatiu de tacar
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de tacar
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: taka, tacada i tacat.