Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rosegadors
rosegador, -ra, -rs, -res
  1. adj. m. Que rosega.
  2. Zool. De lorde dels rosegadors.
rosegadors
(Derivat de rosegar en el sufix -dor, del llatí -tōre.)
  1. s. m. plr. Zool. Orde de mamífers sense dents canines, pero en cada mandíbula tenen dos incisives llargues i tallants, en elles i els quixals roseguen constantment; pertanyen ad est orde les rates, els conills i uns atres animals.
Buscar rosegadors en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: rossegador.