Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pos
pos-
(Del llatí post-.)
  1. pref. Prefix dorige llatí que significa posterior, i que forma neologismes com ara posbèlic, posdata, posguerra, posgrau etc.
pos
  1. loc. al pos de, V. al post de.
pos
(Derivat posverbal de posar.)
  1. s. m. desus. Descans.
  2. ant. Repòs.
  3. Susava antigament en la locució bon pos tinga, que es dia en mencionar a una persona difunta.
pos
(Del cast. pues.)
  1. conj. cast. vulg. Puix.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.