Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: novella
novella, -lles
(Del llatí novĕlla, dim. de nŏva, nova.)
  1. s. f. ant. Notícia, nova.
  2. ant. Narració imaginària, fingida, falsa.
novell, -lla, -lls, -lles
(Del llatí nŏvĕllu, dim. de nŏvu, nou.)
  1. adj. m. Nou, recent.
  2. Se diu dels fruits acabats de madurar o de collir: Creïlles novelles. Forment novell.
  3. Vi novell, el vi acabat de fer.
  4. Que fa poc de temps que fa una cosa, una faena, que eixercix un càrrec, etc. En poca experiència.
  5. ant. Nova, notícia.
ref. No deixes la senda vella per la novella.
Buscar novella en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: novela, novellada i novelat.