Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: malla
malla, -lles
(Del llatí *medalĭa, reducció de medialĭa, mijana.)
 1. s. f. ant. Moneda ínfima, mealla.
malla, -lles
(Del llatí macŭla, malla de ret.)
 1. s. f. Cada una de les obertures quadrangulars formades pels fils duna ret.
 2. El teixit o conjunt de fils de la ret.
 3. Teixit fet en chicotetes anelles metàliques entrellaçades que en lantiguetat susava per a fer armadures defensives.
 4. Cada una destes anelles.
 5. Bri duna trena despart o llata.
 6. Una malla de, moltes coses juntes: Hi havia una malla de gent en la plaça.
 7. Malla de llenya, feix de llenya menuda.
 8. Malles de malea, feix de llenya, generalment rames seques per al forn de llenya.
Buscar malla en:
 • malla coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de mallar
  • la 2ª persona d'imperatiu de mallar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: mala, mal, mallat, malat i mallada.