Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mèrits
mèrit, -ts
(Del del llatí merĭtu, mat. sign.)
  1. s. m. Acció que fa a una persona digne dun premi o castic.
  2. Rel. Mèrit de condigne, el referit a les bones obres que shan fet en gràcia de Deu.
  3. Rel. Mèrit de congru, el referit a les males obres que shan fet en pecat mortal.
  4. plr. En el dret, conjunt de proves i raons resultants dun procés.
  5. Fer mèrits, loc. Fer-se mereixedor dalguna cosa.
mèrit, -ta, -ts, -tes
(Del llatí merĭtum, mat. sign.)
  1. adj. m. ant. Mereixcut.
Buscar mèrits en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.