Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: consonants
consonant, -ts
(Del llatí consŏnante, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Que consona.
  2. Estar una cosa al consonant, estar conforme en una atra.
  3. Fonema que no tanta resonància com els vocàlics i que no pot formar el núcleu duna sílaba; també rep este nom la lletra que el representa.
  4. Paraula que consona en una atra. Tenen la mateixa terminació des de la vocal forta.
Buscar consonants en: