Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cantonera
cantonera, -res
(Format sobre cantoner.)
  1. s. f. ant. Dòna que eixercia la prostitució oferint-se en les cantonades.
  2. Reforç fet de metal o un atre material que es posa en les cantonades de llibres o uns atres objectes per a protegir-los.
  3. Moble triangular que es posa en el racó o cantó duna habitació, be en terra o penjat.
cantoner, -ra, -rs, -res
(Derivat de cantó.)
  1. adj. m. Pertanyent al cantó o a la cantonada.
  2. Que fa cantó o cantonada.
Buscar cantonera en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.