Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bestreta
bestreta, -tes
(Derivat de bestraure.)
  1. s. f. Acció daportar una cantitat de diners ans del moment senyalat de pagar.
  2. De bestreta, per davant: De bestreta vos diré que la conferència dura dos hores.
  3. local. Menjar que es du al treball quan no es pot tornar a dinar a casa durant la jornada laboral.
Buscar bestreta en:
  • bestreta coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.