Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: atényer
atényer
Flexió verbal »
(Del llatí attĭngĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. Aplegar, arribar a una persona, animal o cosa que està en moviment, corrent més que ella: Corregué molt pero no va atényer el tren.
  2. Conseguir, obtindre en esforç una cosa: Ha pogut atényer riquees i fama.
  3. inus. Aplegar, arribar.
Buscar atényer en: