Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ardit
ardit, -ts
(Possiblement del gascó ardit.)
 1. s. m. Moneda de poc de valor que hi hagué en Castella.
 2. Moneda de velló, equivalent a dos diners.
 3. Moneda anglesa antiga de coure.
 4. Moneda dAquitània que semeté a partir del sigle XIV.
 5. No valdre un ardit, loc. No valdre res.
 6. No importa un ardit, loc. No importar gens.
ardit, -ts
(Del germ. hardjan, endurir.)
 1. s. m. ant. Acció o empresa, generalment bèlica, atrevida, gesta.
 2. Estratagema o artifici que sutilisa per a conseguir un objectiu.
 3. ant. Notícia.
 4. dialect. Energia vital, vigor.
ardit, -ida, -ts, -ides
(part. pass. de ardir.)
 1. adj. m. ant. Atrevit, valent.
 2. ant. Robust, ben paregut; se dia dels vells que es conservaven en bon aspecte físic, arditat.
Buscar ardit en:
 • ardit coincidix en:
  • el participi masculí singular de ardir
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.