Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Taranyina
taranyina, -nes
(Del llatí tēla araneīna, tela d’aranya.)
  1. s. f. Teixit en forma de ret que fan les aranyes en un fil molt fi segregat del seu abdomen i que utilisen per a capturar als insectes.
  2. local. Llaganya, maganya.
  3. Criar taranyines en la gola, loc. Menjar molt poc.
Buscar Taranyina en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: entaranyinat.