Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Tapó
tapó, -ons
(Del fr. tapon o de tapar.)
  1. s. m. Peça per a tapar una botella o recipient.
  2. Emboç.
  3. Parada.
  4. Cera en loït que impedix laudició.
  5. Emboç de vehículs.
  6. Persona molt baixa.
  7. Tapó de bassa, persona baixeta i grosseta.
  8. Trobar tapó per a tot, loc. Tindre excusa i resposta per a tot.
tapó, -ons
  1. s. m. local. Talp.
Buscar Tapó en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.