Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Sabi
sabi, -ia, -is, -ies
(Del llatí vulg. *sabĭus, variant del clàssic sapĭdus mat. sign.)
  1. adj. m. Que sap molt, que molts coneiximents; sabut.
  2. s. m. Persona que posseïx molta ciència.
  3. Se diu de Salomó, autor del llibre de la Sabiduria.
  4. Que sap actuar en juí, coneiximent o trellat.
  5. Propi de persones que tenen ciència, juí o trellat.
  6. Llengua sàbia, se diu del grec, el llatí i algunes atres llengües antigues.
  7. Paraula sàbia, cultisme.
ref. El sabi sap que no sap, el simple, tot ho té al cap.
Buscar Sabi en: