Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Ofendre
ofendre
Flexió verbal »
(Del llatí offendĕre.)
  1. v. tr. Fer mal, danyar, nafrar, ferir, pero no físicament: Era una cosa tan lleja que ofenia a la vista.
  2. ant. Agredir, atacar.
  3. Ferir a una persona en el seu amor propi o dignitat.
  4. refl. Sentir-se molest o ferit en la seua dignitat o amor propi.
Buscar Ofendre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.