Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Bambolla
bambolla, -lles
(Del llatí ampŭlla, mat. sign., influït per les paraules d’orige onomatopèyic que escomencen per bamb-.)
    1. s. f. Bola daire o un atre gas que es forma en els líquits quan bullen o es remouen.
    2. Bambolla de sabó, la que es forma en el sabó quan se remou i es fa sabonera.
    3. Ploure a bambolles o de bambolles, loc. Ploure fent les gotes bambolles en la terra o sobre laigua.
  1. Bufeta que es fa en la pell, generalment per una cremada o refrega constant, i que conté líquit humoral.
  2. coloq. Ostentació exagerada de mèrits aparents.
Buscar Bambolla en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: bambollat.