Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Acampar
acampar
Flexió verbal »
(De l’italià accampare, mat. sign.)
  1. v. intr. Establir-se de forma provisional un grup de persones o la tropa en un despoblat, normalment en tendes de campanya o barraques i en alguns casos sense elles.
  2. tr. ant. Salvar, escapar de la mort o un perill: Acampar la vida.
  3. intr. ant. Salvar-se o lliurar-se dun perill: No podeu acampar a la mort.
  4. intr. absol. dialect. Viure: Als noranta anys, mon pare encara acampa.
  5. intr. absol. dialect. Parar be, caure be alguna peça de roba: ¿Cóm macampa esta jaqueta?
Buscar Acampar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.