Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a guau.

guau
(D’orige onomatopèyic.)
s. m. Onomatopeya que representa el lladrit del gos.
guau, -us
(Del llatí vadum, mat. sign.)
s. m. Part d’un riu en la qual hi ha poca profunditat i és lo suficientment ferma com per a passar caminant, a cavall o en vehícul. // Galze o rebaix fet en el rastell d’un carrer per a que puguen passar els vehículs a les vivendes, locals o baixos.