Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a filosofia.

filosofia, -ies
(Del grecollatí philosophia, mat. sign.)
s. f. Ciència que busca establir els principis i les causes del coneiximent humà. // Part del coneiximent humà que integra totes les ciències morals i mentals. // En una Universitat, Facultat destinada ad estos coneiximents. // Filosofia moral, ètica. // Filosofia natural, la que estudia les lleis de la naturalea. // Sistema de pensament filosòfic d’un autor, escola, país, etc. // Enteniment i trellat d’una persona per a superar les contrarietats de la vida: No sap prendre’s la vida en filosofia i es desespera.