Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: y
y
  1. Penúltima lletra de lalfabet valencià (y, Y). Representa un fonema fricatiu palatal i es denomina i grega. Esta lletra sha utilisat en la llengua valenciana des dels primers escrits fins a hui i forma part del dígraf ny.
  2. var. ort. ant. Conjunció copulativa i.
observacions/documentació: Antigament també es denominava y grega.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: n’ i ‘n, , i-, i, hi, cloc i piu i bif i baf.