Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: servitut
servitut
(Del llatí servitūdo, mat. sign.)
  1. s. f. Condició o estat de serf.
  2. Condició de qui no és lliure o està somés.
  3. Subjecció a un amo.
  4. Treball del serf.
  5. Dret que una persona sobre una cosa sense ser el seu amo.
  6. ant. Servici, utilitat.
  7. Conjunt de serfs o de criats duna casa.
Buscar servitut en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.