Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sens
sen, -ns
(Del llatí sinus.)
  1. s. m. Mat. La relació que existix entre la proyecció dun segment du dels costats dun àngul sobre la normal a latre costat i el propi segment.
sen, -ns
  1. s. m. Moneda de coure japonesa equivalent a la centèsima part dun yen.
sens
  1. prep. ant. V. sense.
observacions/documentació: Se tracta d’una forma arcaica que a soles s’usa en poesia per conveniència en el còmput silàbic, ya que té una sílaba manco que la forma usual sense. També, per fonètica sintàctica, sol usar-se la forma sens davant de paraula escomençada per vocal: Hui estem tot lo sant dia sens aigua. Sens oli no podem fregir.
Buscar sens en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ensems, encens, cens, sem i zen.