Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ensems
ensems
(Del llatí insemul, var. vulgar de insĭmul, mat. sign.)
  1. adv. ant. Juntament, al mateix temps.
Buscar ensems en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: encens, cens, sem, sen, sens i zen.