Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sen
sen, -ns
(Del llatí sinus.)
  1. s. m. Mat. La relació que existix entre la proyecció dun segment du dels costats dun àngul sobre la normal a latre costat i el propi segment.
sen
  1. s. m. var. ort. ant. V. seny.
sen, -ns
  1. s. m. Moneda de coure japonesa equivalent a la centèsima part dun yen.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: zen.