Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: encens
encens, -sos
  1. s. m. var. form. ant. V. incens i derivats.
Buscar encens en:
  • encens coincidix en:
    • la 2ª persona del present d'indicatiu de encendre
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ensems, cens, sem, sen, sens i zen.