Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: patena
patena, -nes
  1. s. f. Plat de metal preciós, en que es cobrix el càliç i sobre el que es deposita lhòstia.
  2. local. Esparrelló.
  3. Net com una patena o més net que una patena, loc. Se diu duna cosa quan està extremadament neta.
Buscar patena en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.