Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: metamorfosis
metamorfosis
(Del llatí metamorphōsis i el grec μεταμóρφωσις.)
  1. s. f. sing. i plr. Transformació; canvi pel qual una cosa pert la seua forma natural per a prendren una atra.
  2. Zool. Canvi que es produïx en molts animals durant el seu desenroll per a manifestar la forma, funcions i gènero de vida finals.
Buscar metamorfosis en: