Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llim
llim, -ms
(Del llatí līmbu, faixa.)
  1. s. m. Rel. Lloc a on, segons la doctrina cristiana, estaven retengudes les ànimes dels sants i patriarques antics esperant la redenció del gènero humà.
  2. Rel. Lloc a on segons hipòtesis teològiques anirien les ànimes dels chiquets morts sense batejar.
  3. Anat. Vora, entorn, anell.
  4. Bot. Làmina o part eixamplada de les fulles i per extensió dels pétals, sépals i tépals.
  5. Astrol. Entorn dun astre.
  6. Estar en el llim, loc. Ser o estar inocent de tot o absent en un debat, tema...
llim, -ms
(Del llatí līmu, mat. sign.)
  1. s. m. ant. Fanc; tarquim, rovina.
Buscar llim en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: lim.