Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: haure
haure
  1. v. tr. var. form. ant. i hui dialect. V. haver.
  2. local. Agarrar o conseguir una cosa, obtindre-la, aplegar ad ella i prendre-la: Ajudam tu que eres més alt, yo soc baixet i no puc haure els gots de la lleixa.
Buscar haure en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: aur i auro-.