Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: git
git, -ts
(Del llatí *jĕctu, var. vulgar de jactum, llançat.)
    1. s. m. ant. Acció de llançar.
    2. Llançament de proyectil.
  1. En un git, loc. Ràpidament, en un moment.
  2. Se diu de lacció de llançar a la mar la càrrega dun barco, o una part della, per a allaugerar-lo i evitar el seu afonament.
  3. Trossos de metal que queden apegats a una peça fosa.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: chit.