Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: expedicions
expedició, -ons
(Del llatí expeditiōne, mat. sign.)
  1. s. f. Acció i efecte dexpedir.
  2. Excursió o viage colectiu a un lloc concret en uns fins que poden ser dinvestigació, comercials, científics, deportius, etc.
  3. Acció de realisar un enviament dalguna cosa a un destinatari.
  4. Facilitat o prontitut en dir o fer les coses, generalment se diu en treballs de despaig.
Buscar expedicions en: