Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dar
dar
(Del llatí dare, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. i hui dialectal. V. donar.
observacions/documentació: Ha perdut en la llengua viva gran part de la conjugació. Sol utilisar-se en la segona persona del singular de l’imperatiu: Da’m el pa. Da-li això a ton germà. També s’utilisa el futur daré, el participi passat dat, l’nfinitiu dar en refrans o frases fetes: Més val un pren (o tin), que dos te’n daré. ¿És dat o regalat?. ¿Quina marca és?, marca dat.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.