Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: complit
complit, -ida, -ts, -ides
  1. adj. m. ant. Ple.
  2. Sancer, complet.
  3. Qui complix de manera estricta el protocol de cortesia respecte els atres.
  4. Se diu de la roba que ni ve gran ni chicoteta i dels menjars que són suficients i no escassos: Feu una paella complida per a huit, que no es queden en fam.
  5. s. Fet o dit de cortesia que afalaga: Dient-te que eres inteligent i agut tha fet un doble complit.
observacions/documentació: El diminutiu té a voltes un valor intensiu, per això la forma complidet significa ajustat o escàs: M’agrada la roba complideta, que s’ajuste al cos. El dinar fon complidet i nos quedàrem en fam.
Buscar complit en:
  • complit coincidix en:
    • el participi masculí singular de complir
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.