Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: colla
colla, -lles
 1. s. f. var. form. local. V. codolla.
colla, -lles
(Del llatí cōpŭla, unió, lligam, en contaminació de coll.)
 1. s. f. Conjunt de dos persones o coses que estan treballant juntes. Parella.
 2. Conjunt de persones o animals que realisen juntes una faena determinada.
 3. La colla dera, els tres o quatre animals que treballen junts en la batuda.
 4. Conjunt de persones ajuntades intencionadament per a un fi.
 5. Grup damics.
Buscar colla en:
 • colla coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de collar
  • la 2ª persona d'imperatiu de collar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: encolla, encollat, encolat, encolada, cola, collada i colada.