Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: changlots
changlot, -ts
(Del llatí sĭngŭlos, u a soles, en un creuament en bagot, cf. l’occità chingloun, mat. sign.)
  1. s. m. Pomell de raïm, penjoll de raïm.
  2. local. Part dun pomell o penjoll de raïm.
observacions/documentació: També existixen les variants locals chinglot, senglot i singlot.
changlot, -ts
(Del llatí singŭltu, mat. sign.)
  1. s. m. Convulsió que normalment acompanya al plor intens i que consistix en una respiració profunda i entretallada.
  2. Moviment inspiratori espasmòdic del diafragma que es contrau involuntàriament i que es repetix a intervals més o manco llarcs, acompanyat dun soroll que es produïx quan laire ix en força per la glotis tancada.
Buscar changlots en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.