Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: caldre
caldre
Flexió verbal »
(Del llatí calēre, ser calent, ser urgent.)
  1. v. intr. Precedit de ladverbi de negació no, significa no ser necessari, no fer falta, no ser menester, no ser precís, no ser convenient: No cal que vingau que ya anem nosatros. Entre amics no cal tovalles.
  2. inus. Sense anar precedit de ladverbi de negació no, significa ser necessari, fer falta, ser menester, ser precís, ser convenient.
  3. Com cal, loc. inus. Fet de la manera com toca, com deu mana, com ha de ser.
observacions/documentació: Generalment, tant en l’actualitat com en la llengua clàssica, s’usa en frases negatives: No cal que vingues. No calia fer això. No obstant, se pot usar en positiu.
Buscar caldre en: